• mehico

  Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với ngô mang sự kiện MON 89034 và NK 603 cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam

  Ngày cập nhật 3 Tháng Một 2021

  Ngày 01/03/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 351/QĐ-BTNMT về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 89034 kháng bộ cánh vảy của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Quyết định này thay thế Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 …

 • Sự kiện biến đổi gen MIR604

  Ngày cập nhật 15 Tháng Ba 2017

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô/Bắp Kháng sâu hại rễ Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3318/QĐ-BNN -KHCN 12/8/2016 0 CommentsMORE INFORMATIONBộ NN&PTNT …

 • 40-3-2

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

  Organization Registration Dekalb Vietnam Co., Ltd Common names andCharacterization Soybean, Glyphosate herbicide tolerance Narrow – Wide – Biosafety Cert. – GMO Comfirmation for use as food/feed 1332/QD-BNN-KHCN 20/4/2015 0 CommentsMORE INFORMATION40-3-2MON87427MON87460MON87708MON87701MON88017

 • Sự kiện biến đổi gen 5307

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô Kháng sâu hại rễ Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 2133/QĐ-BNN-KHCN 02/6/2016       0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON810

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu đục thân Hạn chế 107/QĐ-BNN-KHCN 14/01/2016 Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015       0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON88017

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87769

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3 Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87460

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu hạn Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3660/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015       0 CommentsMORE INFORMATIONTiếp tục …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87427

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc Glyphosate trên một số mô chọn lọc Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức …

 • Sự kiện biến đổi gen A2704-12

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Bayer Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3658/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015   0 …