Giải trình tự hệ gen của cà rốt

Ngày cập nhật 6 Tháng Tám 2016

Theo công bố mới đây trên tạp chí Di truyền tự nhiên (Nature Genetics), nhóm các nhà khoa học của Đại học Wiscosi-Madison vừa giải trình tự toàn bộ hệ gen của cà rốt.

6

Cà rốt là loại cây trồng phổ biến và là nguồn dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là cung cấp vitamin A. Việc giải trình tự loại cây cà rốt sẽ giúp cho việc nghiên cứu nó kỹ hơn và tạo điều kiện để cải thiện loại cây trồng này. Theo công bố đăng trên tạp chí Di truyền tự nhiên, hệ gen của cà rốt có trên 32.000 gen sắp xếp trong 9 nhiễm sắc thể, mã hóa các tính trạng kháng sâu bệnh, màu sắc carotenoids và các tính trạng khác.
Simon cho biết

Loại cà rốt có màu da cam hiện nay vốn trước đây có màu trắng và được phát hiện ở trong tự nhiên. Cà rốt canh tác lần đầu tiên được ghi nhận từ 1.100 năm trước đây ở Trung Á có màu đỏ tía và vàng. Cà rốt màu da cam xuất hiện vào những năm 1550 tại châu Âu.

Nghiên cứu của các nhà khoa học chưa thể giải thích tại sao cà rốt được canh tác lần đầu tiên lại có màu đỏ tía và vàng mặc dù có thể chỉ ra không phải do hương vị của nó vì không có mối liên hệ nào được tìm thấy giữa các gen mã hóa màu sắc và hương vị. Nghiên cứu chỉ có thể cho thấy việc biểu hiện ở mức cao của thành phần màu cam la sự tích tụ có thể đã không xảy ra một cách bình thường trong quá trình tiến hóa. Một gen (Y) đã được xác định có thể là nguyên nhân cho sự khác nhau giữa cà rốt có màu trắng và vàng với cà rốt màu da cam và một biến dị của nó có thể dẫn đến sự tích tụ carotenoids.