Diện tích trồng trọt và lợi ích kinh tế tại Sudan

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Sudan ở Bắc Phi đã phê duyệt bông Bt công nghệ sinh học (CNSH) đầu tiên để trồng thương mại vào năm 2012 với một giống duy nhất dưới tên thương mại Seeni 1. Các nghiên cứu liên tục trong năm năm qua đã dẫn đến việc chấp nhận hai giống lai IR mới vào năm 2015, tăng dần diện tích trồng từ lần khởi đầu 20.000 ha vào năm 2012 xuống 120.600 vào năm 2016, tăng nhẹ so với năm 2015 của 120.000 ha. Tỷ lệ sử dụng bông CNSH vẫn ở mức 98%, một số ít nông dân trồng bông không có Bt.

Hai giống lai Ấn Độ – Hindi 1 được phóng thích khu vực tưới và Hindi 2 cho vùng nước mưa đã thu được năng suất ấn tượng gấp hai đến ba lần so với các giống địa phương. Các diện tích được tưới nước ở sáu tiểu bang và khu vực tư nhân đã trồng 81.800 ha, hai vùng nước mưa và khu vực tư nhân 27.000 ha, sản xuất hạt giống ở ba khu vực tưới và khu vực tư nhân với diện tích 11.800 ha, tổng cộng 120.600 ha. Đáng chú ý là sản xuất cây trồng, sản xuất hạt giống của khu vực tư nhân đóng góp tới 31% tổng diện tích. Khu vực tư nhân được phân bổ để sản xuất hạt giống để trồng cho các khu vực rộng lớn ở Gezira trên cơ sở hợp đồng với nông dân trong mùa vụ tới.

Một cột mốc quan trọng vào năm 2016 là việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Sudan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trồng 500.000 ha bông ở vùng Gezira trong mùa hè 2017/18. Điều này thể hiện sự thiện chí về chính trị mạnh mẽ dựa trên sự hài lòng với công nghệ bông kháng côn trùng từ những lợi ích đã được chứng minh của nông dân và các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị ngành bông.

Lợi ích của bông CNSH ở Sudan: Sự bảo vệ đầy đủ từ bông lai kháng côn trùng Hindi-1 và Hindi-2 đối với thiệt hại do sâu đục quả châu Phi và Ai Cập đã cho thấy năng suất cao gấp 2-3 lần so với các giống không Bt khác trong địa phương, cao hơn đáng kể so với giống Bt đã được phóng thích Seeni1. Giống bông Bt sẽ tiếp tục giảm chi phí sản xuất và tối đa hoá lợi nhuận của nông dân.

Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ Bt đã tạo ra môi trường an toàn cho việc nhân giống các loài gây hại cho cây bông như ruồi trắng, rầy và rầy xanh đuôi đen, do đó duy trì số lượng sâu bệnh dưới ngưỡng kinh tế cho các ứng dụng hóa học. Các lợi ích đáng kể khác bao gồm lợi ích về môi trường và sức khoẻ từ nhu cầu giảm hoặc không đáng kể đối với các ứng dụng hóa học độc hại để kiểm soát côn trùng côn trùng trong ruộng bông. Cần thiết lập một chương trình quản lý chặt chẽ, phải có hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống bền vững để đảm bảo giám sát và duy trì lợi ích lâu dài từ công nghệ.

Nguồn: isaaa.org