Diện tích gieo trồng và lợi ích cây trồng Biotech tại Braxin

Ngày cập nhật 29 Tháng Mười Hai 2017

Năm 2016, Braxin giữ lại vị trí thứ hai trên thế giới sau Mỹ (72,92 triệu ha), với 49,1 hàng triệu ha cây trồng công nghệ sinh học được trồng chiếm 27% diện tích toàn cầu 185,1 triệu ha. Tổng số công nghệ sinh học của Braxin diện tích cây trồng ~ 49,14 triệu ha là tăng 11%, từ năm 2015 (44,2 triệu ha), hay 4,9 triệu ha. Điều này 4,9 tăng triệu ha là cao nhất tăng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vào năm 2016 làm cho Braxin có cơ cấu tăng rưởng về công nghệ sinh học cây trồng trên toàn thế giới. Cây trồng công nghệ sinh học trồng bao gồm: ~ 32,7 triệu ha đậu tương CNSH; 15.7 triệu ha ngô CNSH (mùa hè và ngô mùa đông); và ~ 0,8 triệu ha bông công nghệ sinh học. Tổng diện tích gieo trồng của ba mùa ở Braxin ước tính là 52,6 triệu ha, trong đó 49,14 triệu ha hay 93,4% là công nghệ sinh học. Tỷ lệ chấp nhận 93,4% là tăng 2,7% so với năm 2015 (90,7%).

Từ năm 2003 đến năm 2016, Braxin đã thông qua 57 các sự kiện nhập khẩu thực phẩm, chế biến thức ăn và canh tác bao gồm 33 sự kiện ngô, 12 bông sự kiện, 10 sự kiện đậu tương, một sự kiện đậu và một bạch đàn. Riêng năm 2016, Braxin đã phê duyệt một sự kiện ngô MON89034 x TC1507 x NK603 x DAS40278 đối với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và trồng trọt (ISAAA Cơ sở dữ liệu Chấp nhận GM, 2016).

Lợi ích kinh tế của cây trồng công nghệ sinh học ở Braxin: Cây trồng bông, ngô và đậu tương của các nhà sản xuất nông thôn đầu tiên đã chấp nhận công nghệ sinh học nông nghiệp ở Braxin cách đây 20 năm trước. Bảy năm liên tục, Céleres® đã nghiên cứu và phân tích lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công nghệ này được thu thập từ các nhà sản xuất nông thôn và các ngành công nghiệp phát triển công nghệ.

Dựa trên các nghiên cứu đồng ruộng đã ước tính từ việc giới thiệu công nghệ sinh học nông nghiệp ở Braxin trong giai đoạn mùa màng 1996/97 đến 2012/13, lợi ích kinh tế cho người sử dụng công nghệ này trong trường hợp này các nhà sản xuất nông thôn và kiểm soát công nghiệp  đã đạt 24,8 tỷ USD.

Một nghiên cứu toàn cầu hàng năm về lợi ích từ cây trồng công nghệ sinh học bao trùm giai đoạn khác nhau (2003 đến năm 2015) kết luận rằng Braxin đã đạt được US $ 16,4 tỷ trong giai đoạn 10 năm 2003 – 2015 và 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 (Brookes và Barfoot, 2017 Forthcoming).

Sự phát triển thành công của các nhà trồng đậu công nghệ sinh học và đậu tương chịu được thuốc diệt cỏ được quốc tế công nhận của Braxin khả năng tự cung cấp cho phát triển cây trồng công nghệ sinh học là quan trọng đối với sự phát triển nhanh của Braxin phát triển trong nước và nhu cầu xuất khẩu cũng như đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

Tóm lại, Braxin có mức tăng cao nhất là 11% hoặc 4,9 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học vào năm 2016 so với năm 2015. Tương tự như Mỹ tỷ lệ chấp nhận của ba cây công nghệ sinh học chính gần như đạt đến độ bão hòa của thị trường ở mức trung bình của 93,4%. Đậu tương IR / HT Intacta ™ đã thu được lợi ích ưu chuộng giữa trong số nông dân vì đã tiết kiệm tiền trong việc sử dụng thuốc trừ sâu và công nghệ không canh tác do đó tăng diện tích. Diện tích ngô Diện tích ngô có thể mở rộng với nhu cầu ngày càng tăng do công nghiệp thịt lợn và gia súc đối với thức ăn chăn nuôi.

Nguồn: isaaa.org