Czech Republic: Ngô (Bt) và lợi ích từ cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Tại Séc, diện tích trồng ngô công nghệ sinh học (CNSH) tiếp tục giảm. Năm 2016, chỉ có 75 ha ngô sinh học được trồng, giảm 922 ha từ 997 ha trồng vào năm 2015. Nông dân Séc đã trồng ngô CNSH (Bt) từ năm 2005 với việc tăng diện tích từ 250 ha đạt đỉnh điểm trong năm 2008 là 8.380 ha. Diện tích giảm với mức thấp nhất vào năm 2016 với diện tích 75 ha do các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với ngô IR ít gây hấp dẫn cho nông dân và tất cả các bên liên quan muốn tìm kiếm lợi ích từ ngô IR. Một cuộc thử nghiệm thực địa vào năm 2016 đã được tiến hành trên diện tích hơn 3 ha, bao gồm các vùng đệm. Ngô được sử dụng trong sản xuất khí sinh học, thức ăn chăn nuôi gia súc, loại bỏ nhu cầu tiếp thị thương mại của sản phẩm.

Cộng hòa Séc duy trì một cách tiếp cận khoa học đối với CNSH theo luật pháp và quy trình hành chính của nước này đối với việc sử dụng kỹ thuật di truyền, cũng như các chỉ thị của châu Âu. Các nhà khoa học Séc và các nhóm nông dân đều ủng hộ nhiều công nghệ sinh học cây trồng. Các Bộ của Cộng hòa Séc bỏ phiếu cho các sự kiện công nghệ sinh học mới tại châu Âu cả về nhập khẩu và trồng trọt.

Nông dân Séc sử dụng ngô IR (Bt) sản xuất tại địa phương để sản xuất thức ăn gia súc và làm nguyên liệu cho khí sinh học. Nước này nhập khẩu cây GM, bột đậu tương công nghệ sinh học, một nguồn protein chính cho thức ăn hỗn hợp. Vào năm 2015, lượng bột đậu tương nhập khẩu đã đạt 407.000 tấn từ Brazil, Malaysia và Hoa Kỳ.

Lợi ích từ cây trồng công nghệ sinh học tại Séc: Dịch vụ Kiểm dịch thực vật của Chính phủ ước tính khoảng 90.000 hécta đã bị nhiễm sâu đục thân ngô Châu Âu (European corn borer, ECB) đến 30.000 ha đang được xử lý bằng thuốc trừ sâu để kiểm soát ECB. Trong các thử nghiệm với ngô IR năng suất tăng từ 5 đến 20% tương đương với tăng khoảng 100 đô la Mỹ một ha. Dựa trên 30.000 ha được triển khai, mức tăng thu nhập ở cấp quốc gia có thể lên đến 3 triệu đô la Mỹ mỗi năm.

Nguồn: isaaa.org