Colombia: Lợi ích và các sự kiện của cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Hai 2017

Colombia trồng bông công nghệ sinh học đầu tiên vào năm 2002 và ngô công nghệ sinh học đầu tiên vào năm 2009. Năm 2016, Colombia đã trồng được 110.000 ha cây trồng công nghệ sinh học; 21.000 ha (~ 24%) so với năm 2015 (89.000 ha), bao gồm 100.000 ha ngô CNSH và 9.800 ha bông CNSH. Ngô công nghệ sinh học được tăng lên là do một chương trình tăng diện tích ngô công nghệ sinh học cho ngành công nghiệp gia cầm. Giá bông toàn cầu thấp ảnh hưởng đến diện tích bông CNSH trong nước. Từ năm 2002, Colombia đã chấp thuận 82 sự kiện cho lương thực, thức ăn chăn nuôi và trồng trọt bao gồm 8 sự kiện hoa cẩm chướng, 11 sự kiện bông, 1 sự kiện lanh, 44 sự kiện ngô, 2 sự kiện lúa, 2 sự kiện hoa hồng, 12 sự kiện đậu nành, 1 sự kiện củ cải đường và 1 sự kiện lúa mì. Đối với trồng trọt, Colombia đã thông qua 22 sự kiện: 8 hoa cẩm chướng, 5 bông, 6 ngô, 2 hoa hồng, và 1 đậu tương.

Năm 2016, Colombia đã thông qua 9 sự kiện về lương thực, thức ăn chăn nuôi và trồng trọt, bao gồm bông: HT và IR sự kiện COT102; HT / IR sự kiện 4414, BT11 x MIR162 x TC1507 x GA21, BT11 x Sự kiện 59122 x MIR604 x TC1507 x GA21 x MIR162 và TC1507 x MON810 x MIR162; đậu tương HT xếp chồng gen: DAS44406-6 và DAS68416-4.

Nguồn: isaaa.org