• Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”   Số văn bản: 49 Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2010 Ngày hiệu lực: 24/08/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng …

 • Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 07/04/2010, quy định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 23 Ký hiệu: 23/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 07/04/2010 Ngày hiệu lực: 07/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: …

 • Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Một 2016

    Ban hành ngày 06/04/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: 06/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: …

 • Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 18/08/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 50 Ký hiệu: 50/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: 18/08/2009 Người ký: Cao Đức Phát – …

 • Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 41/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Nông …

 • Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 4 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 04/06/2009, quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm.   Số văn bản: 30 Ký hiệu: 30/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 04/06/2009 Ngày hiệu lực: 04/06/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – …

 • Thông tư số 22/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/04/2009, hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.   Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: 28/04/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng Cơ quan …

 • Thông tư số 21/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 24/04/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: 24/04/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …