Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày cập nhật 27 Tháng Mười Một 2016

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 31/7/2013.
Số văn bản: 1250
Ký hiệu: 1250/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/7/2013
Ngày hiệu lực: 31/7/2013
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải xuống: