Châu Âu: Diện tích trồng cây trồng công nghệ sinh học trong 10 năm

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Trồng trọt cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) ở EU đã được giới hạn ở một số quốc gia từ năm 1998. Năm 2016, bốn nước – Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Séc và Slovakia – trồng ngô IR MON810, sự kiện CNSH duy nhất được EU thông qua. Tổng diện tích cây trồng công nghệ sinh học ở bốn nước ước đạt 136.363 ha, tăng đáng kể 19.493 ha, chiếm 17% từ 116.870. Tây Ban Nha dẫn đầu bốn nước, trồng 129.081 ha, tiếp theo là Bồ Đào Nha (7.069 ha), Slovakia (138 ha), và Séc (75 ha).

Diện tích trồng cây trồng công nghệ sinh học từ năm 2006-2016 tại Châu âu

Dien tich GMO chau au

EU đang nhập khẩu cây trồng công nghệ sinh học cho ngành chăn nuôi gia cầm và gia cầm địa phương. Kể từ năm 1998, hiện nay có 95 sự kiện công nghệ sinh học được chấp thuận cho thực phẩm, thức ăn và chế biến: 12 sự kiện cải canola, 11 bông, 48 ngô, 1 khoai tây, 15 đậu nành và 1 củ cải đường. Chỉ riêng cho phép trồng trọt có 7 hoa cẩm chướng, 1 khoai tây và 2 sự kiện ngô – Mon810 và T25, nhưng chỉ trồng MON810. Năm 2016, 18 ủy quyền của Ủy ban Châu Âu về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Đây là những tính trạng ngô IR/HT ngô Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21, x11 x MIR162 x MIR604, x11 x MIR162 x GA21, MIR162 x MIR604 x GA21, MIR162 x GA21 và 11 x MIR162; ngô IR xếp chồng MIR162 x MIR604; đậu tương xếp chồng HT + PQ với dầu / axit béo biến tính MON87705 x MON89788 và đậu tương xếp chồng lên nhau HT FG72.

Nguồn: isaaa.org