Cấp giấy an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507

Ngày cập nhật 5 Tháng Chín 2016

Tại buổi lễ, đại diện Cục Bảo tồn đa dạng sinh học đã đọc quyết định số 1747/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp chứng nhận giấy an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507 kháng sâu hại bộ cánh vảy của Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam.

Tiếp đó, Ông Nguyễn Thành Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học phát biểu chúc mừng Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam đã nhận được quyết định quan trọng này. Đồng thời cũng lưu ý việc tuân thủ các quy định của Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã cấp cùng với đó Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý, giám sát an toàn sinh học và báo cáo bằng văn bản về các nội dung liên quan đến ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507 gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong buổi trao Quyết định này, ông Nguyễn Bá Tú – thư ký Hội đồng thẩm định sự kiện ngô biến đổi gen TC1507 cũng đã phát biểu về một số nội dung công ty cần chú ý khi xây dựng hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học để tránh việc phải bổ sung thông tin nhiều lần.
Sau khi tiếp nhận Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho sự kiện ngô biến đổi gen TC1507 từ Ông Nguyễn Thành Vĩnh, đại diện Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam phát biểu cảm ơn các cơ quan quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các nội dung thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho sự kiện ngô biến đổi gen TC1507 và rất mong nhận được sự hướng dẫn và quan tâm đối với các hồ sơ đăng ký trong thời gian tới.
Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học,
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học