Các nhà nghiên cứu phát hiện chu trình mới có tiềm năng tạo ra các sản phẩm sinh học từ thực vật

Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học North Texas (UNT) đã phát hiện ra một chu trình mới để tạo ra các sản phẩm sinh học từ thực vật (plant-based bioproducts).
Nhóm các nhà khoa học này đã xem xét vai trò của các enzymes chuyển đổi amino acids thành lignin của cây Crachypodium, một loại cỏ mô hình phát triển nhanh đã được giải trình tự hệ gen. Lignin là một hợp chất làm cho cây có thân gỗ chắc chắn và mặc dù nó cũng gây cản trở cho quá trình chế biến các vật liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học nhưng cũng từ đó người ta có thể sản xuất ra một số các sản phẩm sinh học làm nguyên liệu như sợi các bon.

Giáo sư  Richard Dixon của UNT cho biết trong khi nghiên cứu những cách khác nhau mà amino acids được chuyển đổi thành lignin các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng còn có thể có những chu trình chưa được biết đến trong việc tạo ra lignin ở các loại cỏ.

Một chu trình mới có nghĩa là thêm tiềm năng cho việc tạo ra nhiều lignin ở thực vật vốn không có chu trình đó, đồng thời cũng là một phương pháp bổ sung cho việc biến đổi lignin ở cỏ. Điều đó tạo cơ hội mới cho việc tổng hợp các sản phẩm sinh học có giá trị và khối lượng lớn để cải thiện đáng kế tính kinh tế của ngành công nghiệp năng lượng sinh học.