Các chuyên gia từ Trung Quốc và Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường hợp tác về an toàn sinh học tại Hội thảo chuyên đề về sinh học tổng hợp

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2019

Ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Washington , Hội thảo chuyên đề về sinh học tổng hợp, được đồng tài trợ bởi Trung tâm An toàn và Sức khỏe Johns Hopkins của Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược An toàn Sinh học của Đại học Thiên Tân.

Nhiều chuyên gia về công nghệ sinh học và chính sách của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tham gia vào hội nghị chuyên đề, bao gồm Cục Kiểm soát Vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Văn phòng Chính sách Sinh học của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Hoa Kỳ , Đại học Harvard, và các tổ chức khác, cũng như một số nhà công nghiệp. Các chuyên gia chính sách và công nghệ sinh học kêu gọi tăng cường truyền thông và hợp tác trong lĩnh vực sinh học tổng hợp và cùng nhau giải quyết các rủi ro tiềm tàng của công nghệ mới.

Sinh học tổng hợp tập trung vào việc sử dụng các thành phần sinh học tự nhiên hoặc nhân tạo để thiết kế, sửa đổi và thậm chí tái tổng hợp vật liệu di truyền để xây dựng một con đường từ ​​vật chất đến cuộc sống. Tuy nhiên, nếu công nghệ như vậy bị lạm dụng hoặc lạm dụng, nó có thể đe dọa môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng và an ninh quốc gia.

Tại hội nghị chuyên đề mang tên An toàn sinh học và an ninh trong thời đại sinh học tổng hợp thách thức đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, gần 100 chuyên gia từ các tổ chức nghiên cứu và chính phủ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thảo luận về các rủi ro đạo đức và an toàn tiềm tàng của công nghệ sinh học tổng hợp, cũng như triển vọng hợp tác quốc tế trong tương lai. Các chuyên gia thường đồng ý tăng cường các cuộc thảo luận về đạo đức, thiết lập các cơ chế cảnh báo sớm và cải thiện hệ thống quy định giữa các đối tác quốc tế.

Tom Ingersby, Giám đốc Trung tâm An toàn và Sức khỏe Johns Hopkins tại Hoa Kỳ, giải thích rằng ông hy vọng tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc, học hỏi từ những điểm mạnh và điểm yếu của nhau, xác định các vấn đề, thiết lập các tiêu chuẩn. Giáo sư Zhang Weiwen, từ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược về An toàn sinh học của Đại học Thiên Tân, đã đề cập rằng hội thảo đã cung cấp những ý tưởng tốt để giải quyết các vấn đề liên quan trên toàn thế giới.

Nguồn: sciencedirect.com