Bolivia: Sự kiện GTS-40-3-2 (Đậu tương) và lợi ích từ cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Hai 2017

Ở Bolivia là nước sản xuất đậu tương lớn thứ chín trên thế giới. Sản lượng đậu tương giảm nhẹ từ 1,31 triệu ha năm 2015 xuống còn 1,3 triệu ha vào năm 2016. Tuy nhiên, việc sử dụng đậu tương chịu được thuốc diệt cỏ tăng lên 91% (từ 80%) và diện tích đậu tương công nghệ sinh học tăng 13% so với 1,05 triệu ha lên 1,2 triệu ha. Giảm tổng lượng đậu tương do hạn hán đã ảnh hưởng đến các vùng trồng đậu tương chính trong nước, thiệt hại do cây trồng gây ảnh hưởng đến người trồng đậu tương (132.000 gia đình) ở 131 đô thị.

Theo báo cáo của USDA, hạn hán đã xảy ra hồi đầu năm ở các khu vực thấp hơn của Sta. Cruz và ảnh hưởng mùa vụ đậu tương mùa đông. Hậu quả là Bolivia đã mất 111.000 ha và 726.000 tấn hạt ở mức 200 triệu USD. Bolivia đã phải nhập khẩu 45.000 tấn ngô và 15.000 tấn gạo từ Argentina. Có lạc quan rằng với sự phát triển của hạt giống công nghệ sinh học chịu hạn / áp lực, chính phủ có thể xem xét phê duyệt các cây trồng công nghệ sinh học khác của ngô, bông và mía.

Hiện tại, Bolivia chỉ cho phép một sự kiện đậu tương công nghệ sinh học là GTS-40-3-2. Với kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ nhằm đẩy mạnh diện tích đất canh tác từ 2,7 triệu hécta năm 2015 lên 4,5 triệu hécta năm 2020.

Lợi ích từ đậu tương công nghệ sinh học: Ước tính lợi ích kinh tế từ cây trồng công nghệ sinh học của Bolivia trong giai đoạn 2008-2015 là 722 triệu USD và 86 triệu USD cho năm 2015 (Brookes và Barfoot, 2017, Forthcoming).

Nguồn: isaaa.org