Bộ NN&PTNT cấp Giấy xác nhận cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR604 đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật 5 Tháng Chín 2016

Đây là sự kiện ngô biến đổi gen mang tính trạng kháng sâu hại rễ. Trong Giấy xác nhận đã cấp yêu cầu Công ty TNHH Syngenta Việt Nam có trách nhiệm: bảo đảm các điều kiện cần thiết để ngô biến đổi gen MIR604 sử dụng đúng mục đích đã đăng ký, tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn sinh học tại Việt Nam.

Như vây, tính đến thời điểm hiện tại Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 05 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (Bt11; GA21; MIR162; 5307 và MIR604):
– Ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11, kháng sâu đục thân (Quyết định số 3500/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 8 năm 2014);
– Ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162, kháng sâu hại bộ cánh vảy (Quyết định 3499/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 8 năm 2014);
– Ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21, chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate (Quyết định số 5277/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2014).
– Ngô biến đổi gen mang sự kiện 5307, kháng sâu hại rễ (Quyết định 2133/QĐ-BNN -KHCN ngày 02/6/2016);

– Ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR604, kháng sâu hại rễ (Quyết định số 3318/QĐ-BNN -KHCN ngày 12 tháng 8 năm 2016).

Trong 05 sự kiện ngô biến đổi gen nêu trên đã có 02 sự kiện Bt11 và GA21 đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học.
Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học,
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học