Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21

Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate” do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký.Đăng ngày 05-10-2013 trong chuyên mục Lấy ý kiến công chúng

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận được đơn và hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate của công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen về việc đăng tải Báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) – cơ quan thường trực thẩm định đăng tải Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate để lấy ý kiến công chúng:

Link tải Báo cáo đánh giá rủi ro: BC ĐGRR_Ngô GA21-SYNGENTA.doc

Thời gian lấy ý kiến công chúng: Từ ngày 07/10/2013 đến hết ngày 05/11/2013.

C
ác ý kiến tham gia xin gửi về:
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
Địa chỉ: phòng B213, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3795.6868 (máy lẻ 3117)
Fax: 04.3941.2028
Email: tunguyen1003@gmail.com / tunguyen1003@vea.gov.vn

Trân trọng cảm ơn.

Ý kiến phản hồi

Họ và tên (*)

Địa chỉ Email (*)

Tiêu đề nội dung:

Nội dung phản hồi