Australia: Cây trồng công nghệ sinh học và lợi ích

Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Hai 2017

Australia là một trong sáu nước đầu tiên thương mại hoá cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) vào năm 1996. Năm 2016, Australia đứng thứ 11 trong số các nước trồng cây công nghệ sinh học với 852.000 ha bông CNSH và cây cải dầu tăng 29% so với 658.000 ha vào năm 2015. 405.000 ha bông và 4470.000 ha cải dầu. Tỷ lệ sử dụng cây CNSH đã tăng từ 30% năm 2015 lên 36% vào năm 2016. Australia đã phê duyệt tổng cộng 119 sự kiện công nghệ sinh học cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và trồng trọt, trong đó có cỏ linh lăng (3 sự kiện), cải dầu canola (21 sự kiện), hoa cẩm chướng (12 sự kiện), bông (24 sự kiện), ngô (27 sự kiện), khoai tây (10 sự kiện), gạo (1 sự kiện), hoa hồng (1 sự kiện), đậu tương (17 sự kiện), củ cải đường (2 sự kiện) và lúa mì (1 sự kiện).

Năm 2016, Australia đã chấp nhận thực phẩm cho các sự kiện ngô sau đây: xếp chồng gen HT: MON87419 và MZHG0JG, xếp chồng gen IR/HT MZIR098, tăng sinh khối bông sự kiện MON87403, cũng như đậu tương kháng côn trùng MON87751. Bảy sự kiện cây canola được cấp phép thực phẩm, thức ăn và trồng trọt bao gồm cả HT: HCN92 x MON88302 và HCN28 x MON88302; HT + PC – phục hồi khả năng sinh sản RF1 x MON88302, RF2 x MON88302 và MON88302 x RF3; và HT + PC – vô trùng dòng bố MS1 x MON88302 và MS8 x MON88302.

Lợi ích của cây trồng công nghệ sinh học ở Australia: ước tính thu nhập từ trồng cây CNSH tăng lên 1 tỷ đô la trong giai đoạn 1996 đến năm 2015 và chỉ riêng lợi ích cho năm 2015 ước tính là 73 triệu đô la Mỹ (Brookes và Barfoot 2017, Forthcoming). Nhìn chung, năm 2016 đã tăng 29% diện tích cây trồng CNSH từ 658.000 ha năm 2015 lên 852.000 ha, chủ yếu từ bông công nghệ sinh học tăng 89% do sự ra đời của cây bông Bollgard III/RR® Flex. Sự giảm nhẹ trong trồng cây canola công nghệ sinh học, tuy nhiên tỷ lệ chấp nhận đã tăng từ 22% lên 23%. Với việc ngừng trồng cây công nghệ sinh học ở Tây Australia những nông dân trồng cây cải dầu thông thường có thể chuyển sang trồng công nghệ sinh học trong những năm tiếp theo. Điều này cũng sẽ mở ra cánh cửa cho sự phát triển và ứng dụng các loại cây trồng CNSH khác và các đặc tính khác nhau.

Nguồn: isaaa.org