Anh đồng ý việc khảo nghiệm khoai tây biến đổi gen

Ngày cập nhật 9 Tháng Tám 2016

09Mới đây, Bộ Môi trường, lương thực và nông thôn (DEFRA) của Anh đã phê chuẩn đơn xin khảo nghiệm khoai tây biến đổi gen được phát triển bởi Dự án đối tác Khoai tây (The Potato Partnership Project) thuộc Phòng thí nghiệm Sainsbury (The Sainsbury Laboratory – TSL).

Theo quyết định phê chuẩn này, giống khoai tây biến đổi gen được cấp phép khảo nghiệm là Maris Piper mang đặc tính kháng bệnh mốc sương và tuyến trùng, ít bị thâm và sinh ra ít chất acrylamide khi chế biến ở nhiệt độ cao.

Khảo nghiệm sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020 và địa điểm khảo nghiệm được lựa chọn tại Khu Nghiên cứu Norwich (Norwich Research Park).

Giáo sư Jonathan Jones của TSL cho biết rất vui mừng vì đơn xin khảo nghiệm được phê chuẩn sẽ tạo điều kiện cho việc đánh giá khoai tây biến đổi gen trong điều kiện ngoài đồng ruộng.