Sự kiện biến đổi gen A5547-127

Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium
Hạn chế
Diện rộng
Giấy chứng nhận an toàn sinh học
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3657/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015